Sem ustvarjalka – intermedijska umetnica, zanima me povezovanje klasičnih umetniških izraznih medijev – slikarstva, kiparstva, grafike, keramike s sodobnimi izraznimi, produkcijskimi in distribucijskimi sredstvi. Klasično ali sodobno umetniško delo izžareva lastno specifično izrazno moč, ki jo je deloma možno prenesti širšemu krogu s pomočjo sodobnih multiplikacijskih postopkov ( digitalni, 3d print), sama kombinacija reproduktivnih postopkov in direktne unikatne intervencije v smislu uresničevanja konceptualne ideje umešča oblikovani izdelek v širši umetnostnozgodovinski kontekst izven obsega le uporabno dekorativne domene.
V okviru eksperimentalne platforme MITV VISUAL ARTS work in progress želimo povezati, klasificirati in omogočiti sodelovanje ter prodajo ustvarjalcem različnih umetniških zvrsti. (n.mitv.si). Svetujemo in izvedemo postavitev razstav oziroma celostno oblikovanje interiera glede na dani prostor in tematsko opredelitev. Izvajamo ustvarjalne in terapevtske delavnice za manjše zaključene skupine (otroci, vspodbujanje kreativnosti, starejši…) v smislu izražanja v različnih medijih (akvarel, glina, keramika, skulptura, kolaž…) v kombinaciji s glasbo in plesom.


KONTAKT:

Noravision (zavod)
Nora de Saint Picman – Artiste intermedia, peintre sculpteur
Ilirska 15 a
1000 Ljubljana

107, rue Didot
75 014 Paris, Francija

Tel.: 00386 51 425 896
nora.desaintpicman@gmail.com

http://nora.mitv.si/
http://www.wix.com/nora_desaintpicman/noravision