Nina Hercog & Mateja Martini

Perspektivni – industrijsko oblikovanje

Projekt Začasna bivalna enota za reševanje bivanjske stiske po naravnih nesrečah, za katerega sta Nina Hercog in Mateja Martini prejeli univerzitetno študentsko Prešernovo nagrado, v svojem izhodišču vsebuje poglobljeno analizo stanja podnebnih sprememb ter obstoječih pripomočkov in naprav za reševanje bivanjskih problemov neposredno po naravnih katastrofah. Podrobno sta preučili tudi smernice in razvoj bivanjske kulture 20. stoletja s poudarkom na obdobju po drugi svetovni vojni. Analizirali sta tudi večje naravne katastrofe in način reševanja bivanjskih problemov tako v Sloveniji kot v širšem, svetovnem merilu.

V načrtovalskem delu sta podrobno načrtovali in izrisali vse temeljne bivanjske celice s poudarkom na reševanju transporta in montaže celic. Posebno pozornost sta posvetili notranji opremi in ekologiji pri uporabi gradiv.

Projekt Nine Hercog in Mateje Martini je konceptualno zrel in prepričljiv, predvsem pa inovativen, tako v svojem pristopu kot v končnem rezultatu, zato pomeni pomemben delež pri razvoju in dosežkih oblikovalske stroke na področju razvoja naprav in pripomočkov ob reševanju posledic naravnih nesreč.

Predlagatelj:
Janez Smerdelj, izr. prof.

Foto portret: Matevž Paternoster
————————————————