Nataša Majer

Perspektivni – modno oblikovanje

Avtorska slikanica Fragment je nastala pod mentorstvom izr. prof. Vojka Pogačarja kot rezultat magistrske naloge Nataše Majer. Tehnično gledano je knjiga izdelana iz tanjše bombažne tkanine, ročno zvezana v knjižni blok in obdana s platnenim ovitkom. Ilustracije so bile izdelane prostoročno v mešani tehniki, nato digitalizirane, likovno dodelane in dopolnjene ter natisnjene s pomočjo digitalnega tiskalnika za tkanine. V smislu dodelave knjige so bili dodani še posamezni unikatni detajli z ročnimi in strojnimi šivi, kar močno poudari taktilno vrednost knjige.

Vsebinsko gledano je zasnova knjige osebnoizpovedna slikanica, ki osebno zgodbo z vtisi iz sanj, spominov in fragmentov iz preteklosti prelije v željo po letenju. Pri tem si je avtorica zadala nekaj strogih omejitev, med drugimi tudi to, da bo knjiga predstavljena popolnoma brez besedila, kar je v splošnem za knjige redkost, če ne že kar nekoliko kontradiktoren koncept. A bistvo tega koncepta je prav v preizkusu likovne govorice kot protojezika, ki naj s subtilno avtorsko ilustracijo, torej njej lastno lirično likovno govorico, izpove sicer na videz kratko zgodbo. V tem pogledu spada knjiga zagotovo med redka eksperimentalna in tudi unikatna dela, saj omogoča večplastno in večsmerno branje, s tem pa hkrati vpeljuje tudi drugačne poti v bralni izkušnji, kot je to običajno pri klasičnih knjižnih delih.

Skratka, avtorsko delo Nataše Majer si vsekakor zasluži pozornost, saj odpira določene nove poglede na to, kaj je lahko knjiga. S svojim pristopom do knjige pa nam avtorica odpira tudi nove bralne izkušnje, in zato si s takim delom brez dvoma zasluži nagrado.

Predlagatelj:
izr. prof. Vojko Pogačar, akad. sl., vodja laboratorija za inženirsko oblikovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru