Miha Bevc

Perspektivni – arhitektura

Miha Bevc, študent ALUO-ja, smer industrijsko oblikovanje, je sprva študiral arhitekturo, kar je moč opaziti pri sestavi programa posameznih funkcij in spretnem dimenzioniranju predstavljene bivalne enote. Slednja, z lastnostmi polnokrvnega hibrida, se bolj kot z obliko pojavnosti oz. arhitekturnim jezikom ukvarja s pogledom v bližnjo prihodnost in za tisti čas predpostavljenim načinom bivanja. Tako kot se danes zaradi računalniške tehnologije spreminjajo navade dela, komunikacij in s tem povezanih prostorov, se bodo verjetno v prihodnosti zaradi uporabe 3D-printerjev brisale tudi meje med gradbeno in avtomobilsko tehnologijo. Zaradi uporabe enakih »gradiv« bodo hiše vedno bolj avtomobili in obratno. Z manjšimi nastavki in avtonomno tehnologijo gibanja bo objekt, ki bo avto in hiša v enem, primeren partner sodobnemu nomadstvu.

Predlagatelj:
doc. Primož Jeza, u. d. i. a., arhitekt, pedagog na Fakulteti za arhitekturo in Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje – Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje, Univerza v Ljubljani