Metka Hrovat
Brand Trust, Slovenija

Metka Hrovat ima 15 let izkušenj v operativnem in strateškem marketingu. 5 let v strateškem razvoju poslovanja in svetovanja v srednje velikih in velikih podjetjih. Brand Trustu se je pridružila pred štirimi leti in se usmerila na razvoj strategij blagovnih znamk, ki tekmujejo v mednarodnem okolju.

Brand Trust je prvo svetovalno podjetje managementu v Evropi specializirano za povečevanje privlačnosti blagovnih znamk. V zadnjih 10. letih so izvedli okoli 200 projektov za več kot 150 blagovnih znamk v 40 državah. Njihovi starejši svetovalci imajo tako več kot 60 let praktičnih izkušenj.

Pri delu se osredotočajo na tisto, kar je za nas najpomembnejše: blagovno znamko, jedro uspeha podjetja in podlago za vse komunikacijske cilje. Z uporabo najboljših modelov, ki so trenutno na voljo, uresničujejo obljubo, da blagovne znamke postajajo vir uspeha podjetij. Zato razvijajo in implementirajo učinkovite strategije blagovnih znamk.

Kako pohištveno blagovno znamko (danes ime, logotip in izdelke podjetja) razviti v vsebino za dobičkonosen poslovni model

Kako lahko znamke še vedno rastejo na zasičenem trgu? Kaj jim lahko prinese uspeh in kako se današnji dejavniki uspeha razlikujejo od klasičnih marketinških orodij 80ih? Kaj od ižkušenj iz prakse drugih podjetij in drugih industrij lahko prenesemo v slovensko pohištveno industrijo?

Razmišljanja in pisanja o »blagovni znamki« še vedno večinoma slonijo na dveh precej trhlih temeljih: bodisi na starem znanju iz petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja, strokovnjakov, kot so Domizlaff, Kotler, Aaker, Trout in drugi, bodisi je koncept »blagovne znamke« orodje oglaševalskih agencij, tržnih raziskovalcev in svetovalcev, za prodajo svojih storitev. Vse do danes sicer odlične osnove, ki so jih ustvarili Domizlaff in njegovi kolegi, niso bile smiselno povezane s sodobnimi spoznanji in prilagojene trenutnim izzivom. Primer: družb, ki delujejo na področju B2B, zgodovina upravljanja blagovnih znamk sploh ne upošteva, čeprav je po Philipu Kotlerju sedemkrat več podjetij dejavnih na področju B2B kot B2C. Upravljanje blagovne znamke je bolj način razmišljanja, je le začetek in nima konca. Začetek, do katerega po lahko pride šele, ko razmišljanje spremeni smer. Bodisi zato, ker si odgovorni v podjetju razmišljajo dolgoročno bodisi, ker jih je v to prisilila neljuba situacija.

Blagovna znamka je praviloma tisti del posla, ki podjetjem zagotavlja dodano vrednost. Je tisto menedžersko orodje, ki podjetje lahko potegne iz cenovne vojne. In ne nazadnje je preprosto menedžersko orodje le, če so temelji postavljeni kredibilno, so za trg privlačni in nedvoumno razlikujejo podjetje od konkurentov.