Matic Ačko
Perspektivni – industrijsko oblikovanje

Matic Ačko v magistrski nalogi Predstavitev družbenih konceptov s sredstvi sodobnega grafičnega in industrijskega oblikovanja s pomočjo likovnega jezika ter z metodami grafičnega in industrijskega oblikovanja družbenokritično osvetli pojme, kot so diskriminacija, ignoranca in konformizem, in sicer tako, da spodbudi ponovni premislek teh pojmov ter kritičen premislek oblikovanja in njegove instrumentalizacije za prodajo in banalno ustvarjanje dobička.
Naloga predstavlja kritično refleksijo družbe, tehnologije in njene vloge v civilizaciji.
Ačko s konceptualnimi zasnovami logotipov, plakatov in industrijskih izdelkov pojme diskriminacije, ignorance in konformizma prevede v blagovne znamke do stopnje virtualnih prototipov, ki jih je mogoče proizvesti s sodobnimi postindustrijskimi tehnologijami, hkrati pa s kritičnim pristopom poseže na področje humanizma ter refleksije socialnega sistema in vloge tehnologije v njem. Zato menim, da je predlog za nagrado utemeljen.

Predlagatelj: Doc. dr. Andrej Skrbinek, Katedra za konstruiranje in oblikovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru