Project Description

STORIES design® predstavlja vrhunske izdelke uporabnega sodobnega oblikovanja in z njimi promovira lokalne naravne danosti in kulturno-zgodovinske značilnosti. Prebuja osveščenost, ustvarjalnost in domišljijo, ki varujejo pred grožnjo osiromašenega globalnega kulturnega poenotenja in zagotavljajo demokratično svetovljenje kultur in idej. Izdelki STORIES design® izžarevajo preprostost, sproščenost, harmoničnost in brezčasnost ter žarijo v svoji ekskluzivnosti.
Vrednote
Spoštovanje narave, človeka, harmonije, edinstvenosti, redkosti, ranljivosti, kvalitete in presežka
Prepoznavanje dobrega oblikovanja, potencialov naravne in kulturne dediščine, materialov in človekove ustvarjalnosti
Veselje deliti si zgodbe, materiale, ideje, rešitve, občutke, čustva in misli z ljudmi po svetu.
Vizija
STORIES design® želi postati globalna mreža, ki prebivalcem sveta omogoča dostop do vrhunskih izdelkov lokalnega, družbeno-kulturnega, uporabnega sodobnega oblikovanja, za še ne-prepoznane vrhunske oblikovalce pa prva vstopna točka na svetovni trg.

KONTAKT:
Mateja Krašovec Pogorelčnik
STORIES design d.o.o.
Kavče 66
3320 Velenje
GSM: 041 374 167
mail: mateja@stories-design.si
www.stories-design.si