Mateja Katja Vrtovec

Perspektivni – interier leta

Oblikovanje interierja Parka tehnične kulture v Ljubljani (PTKL) je sestavni del diplomskega dela arhitektke Mateje Katje Vrtovec. Avtorica se je pri izdelavi naloge z enako intenzivnostjo posvetila tako vpetju projekta v urbani prostor ter likovni in konstrukcijski zasnovi objekta kot tudi kontekstualnemu oblikovanju interierja. Zaradi odličnega poznavanja kartinga in njemu sorodnih oblik avto-moto športa je v vse funkcionalne sklope PTKL (parc ferme, glavni objekt s hotelom in spremljajočim programom, tribune, dirkalna steza …) z lahkoto vključila tudi spremljajočo estetiko. Temu uvidu je sledil tudi nabor materialov, kjer v projektu interierja, tako kot tudi v primarni zasnovi objektov, prevladujejo reciklirani materiali gume, asfalta in sekundarnega betona. Tako npr. glavni objekt parka zaradi optičnega valovanja fasade, ki je narejena iz recikliranih avtomobilskih pnevmatik in periodično izmenično »tkana« na bolj in manj intenzivne pasuse, daje videz predimenzionirane zaščitne ograje karting steze. Detajl se prelije v notranjost, kjer …

Interier PTKL je zato v prvi vrsti glasnik funkcije, ki pripoveduje zgodbo asketskih oblik in kozmopolitskega videza. Brez nepotrebnega glamurja, ki ga v tem segmentu športa pač ni. Karting ni formula 1, kot tudi ni dvoma, kdo je kokoš in kdo jajce.

Predlagatelj:
doc. Primož Jeza, u. d. i. a., arhitekt in pedagog na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani