Marjana Dermelj

Marjana Dermelj je od leta 2007 zaposlena na Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, kjer pokriva področje varovanja okolja. Med temami, ki jih pokriva je tudi vidik učinkovite rabe surovin/snovi. Po uspešno zaključenem študiju kemije, je opravila podiplomski študij okoljskih znanosti in politik na Srednjeevropski univerzi v Budimpešti, ter podiplomski program okoljskega upravljanja na Univerzi v Amsterdamu. Skoraj osem let je bila zaposlena v okoljski nevladni organizaciji Umanotera.