Lola Perović

Perspektivni – arhitektura

Magistrsko delo Turistično naselje – raziskava kazalcev pri oblikovanju mondenega turističnega naselja v Istri Lole Perović je prek metaanalize in njenih rezultatov ter prek postavitve ciljnih skupin predstavilo izsledke, ki skupaj z rezultati ankete, definiranjem temeljnih značilnosti mondenega naselja, morfološko analizo naravnih in kulturnih danosti ter ne nazadnje z osebnimi izkušnjami dolgoletnega dela v turizmu pripeljejo do konceptualno svojske, programsko široke in izvedbeno odlične zasnove urbanistično-arhitekturnega projekta turističnega naselja v zaledju hrvaške Istre.
Nadpovprečnost magistrske naloge mlade oblikovalke Lole Perović leži v več segmentih njenega dela: v kompleksnosti in poglobljenosti raziskovalnega dela z izredno širokega področja turizma, v odličnosti urbanističnega, arhitekturnega in notranjega oblikovanja; v izjemnem in subtilnem razumevanju oblikovanja prostora znotraj kontinuitete identitete in glede na modularno koordinacijo; v globokem razumevanju bivalne kulture modernega človeka, v zavedanju pomena povezovanja ter v prepletanju narave in urbanih struktur.
Magistrsko delo poleg visoke ravni strokovnosti in raziskovalne odličnosti, estetske dovršenosti, celovitosti in poglobljenega reševanja posameznih raziskovalnih problemskih sklopov posebej odlikuje globoko razumevanje pojmovanja vzdržnega turističnega razvoja, prek katerega predstavlja model turističnega naselja s poudarkom na izjemnosti arhitekturne in kulturne identitete Istre.
Turistično naselje nad izlivom reke Mirne v morje je v fazi izvedbe.

Predlagateljica: doc. mag. Jasna Kralj Pavlovec, u. d. i. a., predstojnica Katedre za notranjo opremo in arhitekturo, Fakulteta za dizajn