Lieven Nijs
BLAF, Belgija

Kaj je dobra hiša?

Hiša je takšna kot so ljudje, ki v njej bivajo. Dobra hiša je tista, v kateri ljudje ustvarijo čustvene vezi.

Nič energijska hiša v Lokernu, Belgija

Hiša smiselno odgovarja na prostorske, socialne in ekonomske zahteve. Celo v Belgiji je v zadnjih desetletjih prišlo do razraščanja stihijske pozidave. Želja po lastni hiši s prostornim vrtom je tudi v Belgiji večja od zmogljivosti nadzorovanja gradnje. Arhitekturni biro BLAF poskuša na generičnem primeru gradnje enodružinskih hiš pokazati, kako oblikovati trajnostno gradnjo v skladu z naravo in s potrebami naročnikov.

Izbrana hiša stoji v tipičnem belgijskem podeželskem naselju, ob robu vasi, kjer se zaselek izteka v nepozidano naravno krajino.

Hiša ima enakomerno oblikovano fasado, ki z vseh strani enakovredno nagovarja okolico. Parcela nima ograje, tako da meja med naravno krajino in zasebno lastnino ostaja zabrisana.

Hiša je zasnovana kot monolit z debelimi, izdatno izoliranimi zidovi. Okrog zunanjih sten so postavljeni servisni prostori, ki ovoj hiše še odebelijo. Znotraj njega je udobno, svetlo središče hiše z bivalnimi prostori. Vsaka odprtina na fasadi oblikuje nišo, komunikacijski kanal osrčja hiše z zunanjostjo.

Arhitektura: BLAF Architecten
Fotografije: Stijn Bollaert

Lokacija: Lokeren, Belgija
Izvedba: 2011

Površina: 297 m2
Pozidanost parcele: 114 m2
Površina parcele: 990 m2