Leja Škoberne

Perspektivni – industrijsko oblikovanje

Leja Škoberne sodi v najmlajšo generacijo diplomantov Oddelka za industrijsko oblikovanje na ALUO. Mentorja RiR-diplomske naloge »CUBINO – funkcionalno otroško pohištvo kot igrača« sta bila prof. Saša J. Mächtig z ALUO, Odd. za industrijsko oblikovanje in prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek s FF. CUBINO je primer inovativnega kombiniranja večnamenskega modularnega otroškega pohištva in igrače/igrala. Kot pohištvo zadovoljuje osnovni namen otroškega pohištva, kot igralo pa otroku omogoča, da z ustvarjalno domišljijo oblikuje okolje in ga po potrebi spreminja. Sistem, katerega stalnica je sprememba, je spodbuda otrokovi domišljiji, ki prehaja v materialni svet uporabnih funkcionalnih predmetov opreme. Uporabnost in dinamiko zagotavlja geometrijska kombinatorika elementov »tetris«, serijski izdelek narejen iz E.V.A. pene pa optimalna izbira tehnologije.

Predlagatelj:
Saša J. Mächtig, redni prof. na ALUO – Oddelek za industrijsko oblikovanje, Univerza v Ljubljani