Project Description

Laboratorij LECAD, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani se že od svojega nastanka aktivno ukvarja s konstruiranjem, razvojem in industrijskim oblikovanjem, tako serijskih kot tudi unikatnih izdelkov. Izdelkom s premišljenim oblikovanjem, konstruiranjem in podprto z ustreznimi analizami dodajamo visoko dodano vrednost. Svoje znanje pretakamo v izdelke naših naročnikov in tudi delimo z mlajšimi generacijami, preko izobraževanja študentov Fakultete za strojništvo, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Biotehnične fakultete, Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani in drugod.

Trdno smo prepričani, da industrijsko oblikovanje ni samo dajanje oblike izdelkom zaradi videza, temveč je pomembno zagotoviti, da bo izdelek mogoče realizirati, in da bo odlično opravljal svoje funkcije skozi svoj celotni življenjski cikel. Le tako lahko zagotovimo zanesljive, trajnostne izdelke in zadovoljstvo uporabnikov. To je mogoče doseči le z interdisciplinarnim pristopom, zato imamo v laboratoriju strokovnjake in opremo, ki pokrivajo širok spekter področij:
– Celovit razvoj izdelkov za celotni življenjski cikel
– Snovanje in vrednotenje zasnov
– Modeliranje togih teles
– Modeliranje kompleksnih površin
– Oblikovanje izdelkov iz nekovinskih gradiv
– Numerične simulacije trdnosti
– Numerične simulacije tokov plinov in kapljevin
– 3D skeniranje površin
– Moderne proizvodne in prototipne tehnologije, vključno s 3D tiskanjem in CNC rezkanjem
– Industrijsko oblikovanje
– Emocionalni in Kansei inženiring
– Razvoj računalniških programov in aplikacij

Že vrsto let smo edini iz Slovenije aktivni člani Design Society (www.designsociety.org), svetovnega združenja posameznikov in organizacij, ki se poglobljeno in raziskovalno ukvarjajo z različnimi vidiki oblikovanja v dobro človeštva. Od leta 2014 smo tudi ustanovni člani European Kansei Group (http://kansei.eu/).
LECAD laboratorij zagotavlja programske usmeritve v skupini laboratorijev LECAD Group (Slavonski Brod, Zenica, Beograd, Novi Sad in Kaunas – Litva).
Laboratorij ima skupaj s stalnimi zunanjimi partnerji 25 sodelavcev.

KONTAKT:
Laboratorij LECAD, Fakulteta za strojništvo, UL
Laboratorij LECAD
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana

www.fs.uni-lj.si
www.lecad.fs.uni-lj.si