kombinat
Slovenija

Kaj je dobra hiša?

Dobra hiša je prispevek h kulturi bivanja in razumevanju prostora.

Hiša MJ, Slovenija

Hiša MJ stoji na robu naselja, na prej nepozidanem travniku med stanovanjskimi hišami in gozdno mejo. Je odmaknjena od ceste, postavljena više v breg, od koder se odpira razgled na Novo mesto. Zaradi pogledov in konfiguracije terena se hiša odpira proti severozahodu. Z rahlim zamikom nivojev se prilagaja terenu, hkrati pa je s tem razdeljena na bivalni in spalni del. Hiša tako nima hodnikov, v sobe se vstopa s podesta, ki je del dnevnega prostora. Oblika strehe omogoča, da dnevni prostor, predprostor in kopalnico osvetljuje tudi dopoldansko sonce. Hiša je montažna, z leseno skeletno konstrukcijo in macesnovo fasado. Garaža z nadstreškom je ločena od hiše in stoji tik ob cesti. Vkopana je v brežino, tako da ne ovira pogledov iz hiše na dolino. Sledi lesenega opaža na vidni betonski konstrukciji vzpostavljajo dialog med garažo in hišo.

Arhitektura: kombinat.
Alenka Korenjak, Ana Grk, Blaž Kandus,
Tomaž Čeligoj, Tjaša Mavrič
Notranja oprema: Tina Rugelj
Fotografije: Matjaž Tančič, Klemen Ilovar

Izvedba: 2011−2012
Lokacija: Dolenjska, Slovenija

Neto površina:
stanovanjska hiša: 196 m2
garaža: 52 m2
parcela: 1495 m2

Statika: Proding d.o.o. (betonski del), Projektivni biro Osterman s.p. (leseni del)
Elektro instalacije: Elfis d.o.o.
Strojne napeljave: Vavtar inženiring d.o.o.
Glavni izvajalec gradbeno obrtniških del:
Riko hiše d.o.o. (montažni del),
Malkom d.o.o. (gradbena in finalna dela)
Dobavitelji stavbnega pohištva:
Mizarstvo Košak d.o.o.