INTERIER LETA – JAVNI INTERIERJI
KOLONADA, prenova poslovnih prostorov Ljubljanske borze

Avtorji: Kosi in partnerji (Ana Kosi, Ognen Arsov, Kaja Todorović), Arhitektura 2211 (Peter Cesar, Bine tekavec)
Leto izvedbe: 2017
Foto: Janez Marolt
Naročnik: Ljubljanska borza, d.d

Poslovni prostori Ljubljanske borze so v prvem nadstropju poslovnega kompleksa, zgrajenega leta 1965.
Oblikovni koncept interiera izhaja iz armiranobetonske konstrukcije stavbe, ki smo jo potencirali do skrajne meje. Obstoječemu nizu notranjih nosilnih stebrov smo vzporedno dodali še en niz stebrov enakih dimenzij. Novi element kolonade teče vzdolž celotnega prostora in ga deli na manjše ambiente v obliki zalivov. Ti zagotavljajo enakovredne delovne in bivalne razmere.
Na generični osnovi poslovne stavbe ustvarja kolonada abstrakten in monumentalen prostor. Novozasnovani tloris odlikujejo razmerja tlorisa klasične arhitekture. Stabilno prostorsko kompozicijo soustvarjajo simetrična zasnova, enovitost materialov in ritmično ponavljanje enakih elementov. Perspektiva abstraktnega prostora se spreminja med gibanjem skozi kolonado, ko se opazovalcu prostor v enakomernem ritmu sekvenčno odpira po širini. Kolonada v prostoru ustvarja neprestano spreminjajoče se svetlobne razmere, ki jih pogojujeta tako naravna kot umetna svetloba.
Organizacijsko je zasnova poslovnih prostorov Ljubljanske borze hibrid med oceansko, odprto zasnovo tlorisa in med klasično, celično, zaprto zasnovo tlorisa. Kolonado in ambiente ločujejo prosojne steklene stene. Hibridna tlorisna zasnova zagotavlja po eni strani enotnost in povezanost prostora ter ljudi, po drugi strani pa zadostno mero zasebnosti in akustične izoliranosti posameznih ambientov.