Katarina Žniderič, Fakulteta za dizajn
Perspektivni – arhitektura

Stara livarna in kulturni zeitgeist: idejna in konceptualna rešitev prenove objekta za kulturno in umetniško namembnost
Diplomantka je v nalogi kot notranja oblikovalka tankočutno in kreativno pristopila k revitalizaciji opuščenega industrijskega objekta. Rdeča nit diplomske naloge je bila idejna in konceptualna rešitev prenove stare livarne v Šiški z namenom, da objekt služi kot kulturni in umetniški prostor. Namen idejne zasnove prenove je bil ponuditi objekt širši javnosti, s poudarkom na mladih, v kontekstu umetniških in kulturnih dejavnosti. Opuščena livarska delavnica je danes del kulturne dediščine, zato je načrtovana prenova zahtevala kreativne in subtilne rešitve. Skozi prenovo naj bi tovarna doživela preporod, tako v smislu videza interierja, ki je prilagojen povsem novi namembnosti in vsebinam, kot tudi predvidenega novega mesta v družbi in urbanem okolju. Objekt je star odprt prostor – tovarna, ki bo po prenovi to svojo odprtost ohranila, s tem da bo postala multidisciplinarni prostor; pri tem ne bo posegov v same gabarite stavbe. Za obstoječi tovarniški prostor je načrtovana notranja oprema v industrijskem stilu oblikovanja. Avtorica se je poskušala izogniti gentrifikaciji in je tako prostor, umeščen v urbano kulturo, odprla umetnosti ter mladim kreativcem.

Predlagateljica in mentorica: doc. Inge Kalan Lipar, u. d. i. a., Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem