Kaja Todorovič

Perspektivni – arhitektura

Idejna zasnova umetniških akademij na območju Šumi v Ljubljani – magistrsko delo

Kaja Todorovič je z magistrskim delom na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ustvarila drzen, inovativen in poetičen projekt za umetniške akademije na območju Šumija ter Realke ob Vegovi ulici v Ljubljani. Na osnovi poglobljene študije kompleksnih programskih zahtev in občutljivega branja mestnih prostorov je akademije zasnovala kot vozlišče umetniške ustvarjalnosti, študijskega eksperimenta in mestnega vrveža. Kajine akademije so hkrati mogočna mestna palača ter splet ljubljanskih dvorišč in vrzeli. So hkrati učinkovita tehnološka platforma in humano zavetje akademski svobodi. Predvsem pa pokažejo, da je na videz nerešljive probleme mesta mogoče preseči le z drznim korakom prek mej običajnega.

Predlagatelj:
doc. Mitja Zorc, u. d. i. a., arhitekt in pedagog na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani