Julie D’aubioul
Belgija

Kaj je dobra hiša?

Dobra hiša dopušča uporabnikom, da v njej živijo v povezavi z zunanjimi naravnimi pojavi.
Omogoča prilagoditve ambienta čez leto glede na zahteve in število uporabnikov.
Tako omogoča trajnostno bivanje.

Bivališče in delovni prostori v nekdanji tovarni, Belgija

Mlada arhitektka Julie D’Aubioul in njen fant Stijn Landuyt sta 800 m2 velik prostor nekdanje tovarne tekstila preuredila v veliko bivalno krajino. Veliko pokrito območje nekdanje tovarne sta obravnavala kot enotno zunanje zemljišče. Polovico sta namenila svoji hiši, preostanek pa delovnim površinam za svoj biro. Prikazana »hiša v hiši« je začasna bivalna enota na delovni polovici. V njej ustvarjalca bivata v času gradnje prave hiše na drugi strani območja.

Prostrana nadkrita površina omogoča in narekuje bivanje, ki se prilagaja letnim časom. Poleti in spomladi celoten pokriti prostor služi kot odprta bivalna površina, varna pred dežjem, pozimi pa pomeni kokon, ki ogreva notranjo hišo. Zasnova omogoča fleksibilno preurejanje po potrebi, pokrita površina pa večjo izbiro in drugačno uporabo materialov. V navadni hiši mora fasada notranjost varovati pred zunanjimi vplivi, kar ima svoje zakonitosti, ki jih v tem primeru lahko kršimo.

Arhitektka na novo odkriva veliko idejo o »vmesnem prostoru«. Prav ta je lahko dodana vrednost tradicionalne gradnje hiš. Podobno razmišljajo npr. arhitekti Lacaton & Vassal, ki se, tako kot ona, osredotočajo na uporabo hiše glede na letne čase.

Arhitektura: Julie D’Aubioul, Stijn Landuyt
Fotografije: Tim Van de Velde

Lokacija: Waarschoot, Belgija
Izvedba: 2012

Površina celotne tovarne: 43 x 20 m = 860 m2
Pisarna: 30 m2
Začasen bivalni prostor: 2 x 9 m2
Površina parcele: 1.400 m2