Jernej Hočevar

Perspektivni – interier

Živimo hitro in v času, ko nas mediji dnevno zasipajo z raznovrstnimi novitetami, formami, podobami objektov, naprav, prototipi prototipov, … Ti projekti se še nikoli doslej niso tako hitro uresničevali kot ravno danes,. pa vendar se zdi, da tudi razkorak med sprva videnim in kupljenim ter nato realiziranim ni bil tako velik kot “tu in zdaj”. Kaj pričakujemo in kaj dobimo?
Predlagani Jernej Hočevar sodi med mlade arhitekte, ki se že med študijem osredotočijo na probleme arhitekturnih realizacij. To z drugimi besedami pomeni, da jim niso dovolj študijske naloge, ki večinoma temeljijo na raziskovanju in obdelovanju prostora in reševanju hipotetičnih ali realnih problemov znotraj zastavljene naloge, ampak si kot nekakšen dodatek najdejo izzive tudi v prvih realizacijah. Sprva kot sodelavci pri starejših kolegih, nato prevzamejo manjše naloge, ki ponavadi zaobsegajo področje interierja. Tu pa se običajno srečajo tudi s prvimi pastmi, ki se manifestirajo v nedorečenih načrtih notranje opreme in posledično slabih izvedbah že pregovorno nerazumevajočih investitorjev, ko zaplovemo na področje financ in časa, ter obvladovanju celotnega projekta, ki pa še zdaleč ni samo notranja oprema. Vsi trije nenadzorovani dejavniki so “fatalna platforma” uspešne realizacije in običajen pogrom mnogih mladih avtorjev. Ta pa se poleg naštetih poglavitnih dejavnikov običajno prikazuje še v slabi izkoriščenosti prostora, tako s stališča funkcionalnosti kot tudi dodane vrednosti, nepravih materialih, nedorečenih detajlih, nezreli izbiri barv, slabih proporcih, … In še bi lahko naštevali.
Pri Jerneju Hočevarju je opaziti, da v svojih realizacijah praktično citira svoje načrte, kar pomeni, da ne vidimo nikakršnega razkoraka med projektom, ki ga investitorju obljublja na papirju ali v digitalni obliki, in njegovo materializacijo v naravi. Posedovanje te lastnosti je poleg osnovnega obladovanja prostora pokazatelj poznavanja že prej naštetih atributov arhitektovega delovanja in je tako zagotovilo uspešnosti izvedenega projekta. Loft na Gradaški v tem kontekstu to zagotovo bo oz. je.

Predlagatelj:
Primož Jeza, arhitekt in asistent na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani

Foto: arhiv avtorja in Marko Jamnik
————————————————