Jeffrey Scott Saunders
izvršni futurist, Inštitut za študije prihodnosti Kopenhagen

Jeffrey Saunders je na Inštitutu za študije prihodnosti v Kopenhagnu začel delati leta 2007. Deluje kot projektni vodja pri številnih projektih, ki zadevajo poštne storitve in komunikacije, materiale ter energetske industrije. Pred prihodom na inštitut je delal kot svetovalec v Združenih državah Amerike, kjer je vladi in mednarodnim organizacijam svetoval pri oblikovanju identitete, organizacijske kulture, stabilizaciji in obnovi strategij, mednarodnem razvoju in globalizaciji. Pripravil je 17 poročil o oblikovanju identitete in organizacijski kulturi v Latinski Ameriki, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Prav tako je pripravil več poročil in člankov o svetovni finančni krizi in okoljskih vprašanjih.