Jan Trbižan

Perspektivni – interier

Pozornost nominacije perspektivnega interiera 2011 namenjam projektu fokalnega olimpijskega stolpa Rio 2016 avtorja Jana Trbižana. Docela neobičajna, a hkrati tudi resna programska izhodišča zapisana v dokumentaciji za izvedbo mednarodnega natečaja Rio de Janero 2009, ter specifična atraktivna lokacija, so bili akterji, ki so močno narekovali oz. sooblikovali podobo pričujočega projekta. Polifunkcijski objekt v obliki večtenzijskega stolpa je tako pozicioniran na otoku Cotanduba in kot nova kompleksna, a tokrat tudi povsem posvetna ikona sodobne brazilske družbe, nastopa v dialogu z okoliškim arhipelagom ter za Rio vsem nam znanim »landmark-om« mestne vzpetine s kristusovo plastiko. Avtorjev povsem tuzemeljski likovni koncept oblikovanja stolpa temelji na napetostih gibanja dveh človeških teles, ki s tem vizualizirata specifično interakcijo značilno tako za ves »tekmovalni« šport kot tudi brazilcem lastni element kulture »življenski« ples. Arhitektovo času nezavezujoče, netrendovsko oblikovanje v projektu stolpa rezultira sproščene več niveletne uokvirjene pejsaže in njihovo tekoče pretakanje notranjih in zunanjih vsebin.

Predlagatelj:
doc. Primož Jeza u. d. i. a., projektant in pedagog na Fakulteti za arhitekturo

Fotograf makete: Jurij Puc

Foto portret: Primož Korošec
————————————————