Project Description

Združenje lesne in pohištvene industrije je največja prostovoljna asociacija slovenskih lesarskih in pohištvenih podjetij. Je učinkovit gospodarski lobi in zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati, pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj.