Gorazd Furman Oman
Urbansti d.o.o., Slovenija

Kaj je dobra hiša? Ali mora biti energijsko učinkovita?

Dobra hiša je kot dobra žena! Ljubezen na prvi pogled. Dobra hiša ni samo stavba, je nekaj več. Odseva spomine, želje, hotenja. Izkazuje investitorjev način življenja ter njegov odnos do prostora in okolja. Z leti postane del njega. In del njegovih odhodkov – zato je zelo pomembno, kakšni so stroški vzdrževanja in predvsem ogrevanja. Poleg energijske učinkovitosti stavbe je ključna njena velikost.

Ključna naloga arhitekta pri tem je, da investitorja razume, da spozna njegov življenjski slog ter njegov način dojemanja prostora. Na podlagi tega zasnuje lupino, energijsko varčen ovoj, in ga prilagodi lokacijskim in vremenskim specifikam prostora. Pri tem lahko arhitekt naredi največ dva do tri korake naprej od začetnih razmišljanj investitorja – eden je za razvoj arhitekturne stroke premalo, štirje so lahko preveliko breme za investitorja.

Vila K z wellnessom, Slovenija

Vila K je v celoti izdelana iz lesa; posebno privlačni so zunanji prostori, kjer les lahko občutimo v vsej njegovi lepoti. V pritličju je razdeljena na dva trakta, bivalni del in wellness, med njima leži stopnišče. Dvodelnost se odraža tudi na fasadi; privlačni leseni okvirji in lesena fasada wellnessa delijo teraso na dva dela. Tudi v nadstropju se ponovi dvodelnost z lesenimi okvirji, ki notranje prostore vizualno podaljšajo navzven.

Arhitektura: Urbanisti, d. o. o.; Gorazd Furman Oman
Fotografije: Miran Kambič
Izvedba: 2012
Lokacija: Slovenija
Velikost: 352 m2
Letna poraba energije za ogrevanje: 40 kWh/(m2a)
Glavni izvajalec gradbeno-obrtniških del: Lumar IG, d. o. o.