Perspektivni – arhitektura

Manca Duščak, Janja Kunej, Lara Razinger, Jan Skok, Andraž Štok, Katarina Remic, Anamarija Arh, Meta Zgonec, Senta Badovinac Bajuk, Katarina Hiti
Predlagateljica: prof. dr. Jasna Hrovatin, Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem
Mentorici: prof. dr. Jasna Hrovatin in Vesna Malnar Memedovič

Študenti Fakultete za dizajn in Biotehniške fakultete so v okviru projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist zasnovali glamping ob Kočevskem jezeru, in sicer za potrebe Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje. Glamping, ki pomeni novodobni način preživljanja prostega časa v naravi z vsem luksuzom, ki ga sicer vključuje hotelska ponudba, je prilagojen potrebam naravnega in ruralnega eko turizma. Pri zasnovi nastanitvenih enot so študentje izhajali iz za Kočevje značilnih živalskih vrst (medved, orel, polh, som). Tako bodo turisti lahko prespali v »medvedjem brlogu«, »orlovem gnezdu« in »polhovi duplini« ter se razvajali v »som savni«. Pri oblikovanju nastanitvenih objektov so uporabili naravne materiale – predvsem les v kombinaciji z bio betonom.