Gašper Kociper

Perspektivni – interier

Dosedanje delovanje Gašperja Kociperja kaže na izstopajoč talent, ki lahko ustvari žareče ideje, na podlagi katerih pa se ne poleni, ampak se neprestano zrelo razvija in bogati. Njegov razvoj je odprt za nove izvirne ideje, pri katerih dopušča strokovne nasvete in vplive iz okolice. Avtorjeva dela ne spadajo v ozek svet trendovstva, prav tako njegovo ustvarjanje ne spada v formirane arhitekturno-aktualne skupine. Iz njegovih del je razvidno, da arhitekture in oblikovanja nikakor ne obravnava trivialno ali po drugi strani zgolj izključno razumsko (beri dolgočasno), da se ne zateka v preverjene »arhitekturne recepte«, temveč projekte obravnava celovito in lušči tako iz racionalne kot iracionalne materije.

S svojim raziskovalno-inovativnim delom na področju arhitekture je prvič opozoril nase že leta 2000 na mednarodni arhitekturni delavnici Sensing Mobility v Rotterdamu, kjer je izstopal med močno mednarodno udeležbo študentov (Nizozemska, Kitajska, Portugalska, Libanon, Nemčija …). Razvil je svojo mobilno stanovanjsko enoto, ki v sebi združuje vse atribute bivanjskega ugodja in njemu zastavljene lokalne specifične naloge. Oblikovno je nadgradil obravnavano zapuščeno pristaniško okolje in njegovo identiteto tehnično in sociološko zaokrožil v novo smiselno celoto. Tako je nastalo naselje individualnih bivalnih enot, temelječih na hidravličnih platformah, ki pa so kljub svoji grobi inženirski podobi spominjale na grede holandskih tulipanov …

V ustvarjalnem opusu avtorja je mogoče izpostaviti še dve dovršeni študiji mostov, ki sta locirana v Slovenskem primorju, obsežno paleto realiziranih tiskovin, interiernih intervencij, realizacijo spominskega kovanca in ne nazadnje tudi avtorjevo mojstrstvo v fotografski obrti.
Gašper Kociper je aktiven na širokem področju likovnega delovanja, kjer izraža svojo sociološko subtilnost.

Predlagatelj:
Primož Jeza, u. d. i. a., projektant in asistent na Fakulteti za arhitekturo