Fernando Rodriguez
FRPO, Španija

Kakšna je dobra hiša?

Verjamemo v projekte, ki raziskujejo možnosti kompleksne arhitekture s kombinacijo preprostih elementov.
Dobra hiša je preplet številnih zelo preprostih prostorov, ki nudijo bogato prostorsko izkušnjo Dobra hiša postane dom. To je prostor, kjer svetloba, materialnost in razporeditev prostorov ustvarjajo močno izkušnjo, globjo od fizične. Mešanica okolja, narave in konstrukcije. Preplet zunanjosti in notranjosti in principi trajnostnega načrtovanja še podpirajo idejo dobre hiše.

Hiša MO, Španija

Hiša MO je rezultat načrtovanja, ki so se ga arhitekti lotili leta 2005. Raziskovali so možnosti načrtovanja kompleksne arhitekture iz kombinacije različnih preprostih elementov. Skozi proces usklajevanja arhitekturne zasnove s potrebami naročnikov so bili prisiljeni zasnovo sistematizirati in kar najbolj poenostaviti. Nastal je odličen rezultat: kombinacija številnih izredno preprostih prostorov ponuja bogato prostorsko izkušnjo. Arhitekti so iznašli nov način projektiranja; sestavljanje osnovnih elementov ponuja neskončne možnosti prostorskih kombinacij.

Arhitektura: FRPO Rodriguez & Oriol ARCHITECTURE LANDSCAPE;
Pablo Oriol, Fernando Rodríguez
Sodelavci: Pastora Cotero, Inés Olavarrieta, Cornelius Schmitz, Cristina Escuder
Fotografije: Miguel de Guzmán, www.imagensubliminal.com

Lokacija: Madrid, Španija
Projekt: 2010
Izvedba: 2012

Površina: 295 m2