Modularne kartonske pisarne – »kartonke«

Ideja o uporabi lepljenega valovitega kartona kot preprostega gradbenega materiala izhaja iz študentske naloge Začasna stanovanja za delavce drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško, ki je bila na fakulteti izdelana leta 2013 in nagrajena na Piranskih dnevih arhitekture. V sodelo- vanju z Zavodom Big smo idejo prenesli v okolje opuščenega industrijskega objekta Mladinske knjige, kjer sistem modularnih kartonskih celic ustreza potrebam po eko- nomični, energijsko učinkoviti in fleksibil- ni revitalizaciji tovarne. Valoviti karton je odličen toplotni izolator, ima primerno nosilnost in je cenovno iz- jemno dostopen material. Je v celoti raz- gradljiv, ekološki in dopušča široko paleto možnosti predelave. Za potrebe admini- strativnih prostorov zavoda je bil izdelan vzorčni prototip pisarne. S svojo energij- sko učinkovitostjo pisarna zagotavlja niz- ke stroške obratovanja, hkrati pa izkorišča danosti tovarniške hale – to je velik in sve- tel, pokrit, a neogrevan prostor. Z nadaljnjo proizvodnjo in rastjo novih pi- sarn bo tiskarna postala živahno Mesto oblikovanja – kreativni in socialni prostor oblikovalcev, arhitektov in drugih ustvar- jalcev na področju prostora, medijev in kulture.

Študentski projekt: Ambrož Bartol, Tadej Dobrajc, David Klobčar
Mentorja: doc. dr. Matej Blenkuš in doc. Mitja Zorc Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Foto: Miran Kambič

www.fa.uni-lj.si