David Cugelj

Perspektivni – industrijsko oblikovanje

David Cugelj je pravkar z najvišjo oceno diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani na Oddelku za industrijsko oblikovanje, in sicer z zelo uspešno, profesionalno in inovativno oblikovalsko nalogo oblikovanja fasadnih sendvič panelov z globoko profilacijo. David Cugelj, ki je nalogo razvijal pod mentorstvom prof. Janeza Smerdelja in v tesnem sodelovanju s Trimom Trebnje, je k izzivu pristopil izrazito s pogleda industrijskega oblikovanja v najboljšem pomenu besede. Pri nalogi je upošteval bistvene tržne in proizvodne parametre ter razvil množico inovativnih tehnoloških in likovnih rešitev.Kljub ravnokar zaključenemu študiju ima David Cugelj za seboj že precej uspešnih študentskih ali profesionalnih zasnov, pri katerih je dokazal svoj inovativni pristop, potrebno zrelost in občutljivost za poklic industrijskega oblikovalca. Pri študentskih delih je treba izpostaviti prvonagrajeni projekt zelo prepoznavne smuči za Elan, sistemsko pohištvo Multifunky z inovativnim spojem in zimske sani. Zelo zreli so tudi projekti, ki jih je razvijal pri študiju v tujini na essenski univerzi, na primer konceptna rešitev avtomobila in projekt Voda.

Samostojno se loteva tudi zasnov izdelkov (pokrovček za embalažo, serija ambientalnih svetil in v povezavi z drugimi oblikovalci serija LED-prikazovalnikov).

Doslej je svoja dela predstavil na razstavah FORMA na Ljubljanskem sejmu, BIO – Bienale industrijskega oblikovanja, v Poslovni zgradbi Slovenijalesa in Elana, v knjigarni Konzorcij …
David je zaradi vsestranskega strokovnega znanja in razumevanja poslanstva svojega poklica eden najperspektivnejših oblikovalcev prihajajoče generacije.

Predlagatelj:
Jure Miklavc, u. d. ind. obl., samostojni produktni oblikovalec, asistent na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, Oddelek za oblikovanje