Breda Klančič

Perspektivni – industrijsko oblikovanje

Breda Klančič je leta 2013 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Že v času študija na dodiplomski stopnji se je redno uvrščala v najožje izbore študijskih dosežkov oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje. Za diplomsko delo »Igrača, ki si jo otrok naredi sam« je prejela najvišjo oceno. V nadaljevanju študija na podiplomskem – magistrskem programu se je s svojim posebnim, inovativnim pristopom še zlasti izkazala pri projektu E-trgovina (v sodelovanju s podjetjem Kreal – skupina Talum), s projektom Spominek Vurnik (v okviru oblikovalske delavnice Vurnik 2014, ki smo jo organizirali s Centrom za arhitekturo) in s projektom Komplet družabnih iger za starejše, obolele za demenco (v okviru mednarodne delavnice, ki smo jo organizirali v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije in društvom Pekinpah).

Predlagatelj:
red. prof. Vladimir Pezdirc, predstojnik Oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje ALUO, Univerza v Ljubljani

Foto: Igrača, ki si jo otrok
naredi sam (diplomsko delo)
Mentorja: doc. Jure Miklavc,
dr. Barbara Predan
————————————————