Project Description

Izkoriščenost človeških virov in potencialov je manj kot 40%, človeških možganov 10%, še bolj neizkoriščeni so viri iz okolja. Vse doslej izdelano je naredil človek za zadovoljitev človeških potreb, kar je temeljni vidik ter smisel oblikovanja. Kot odgovor na potrebe sodobnega časa, se v svetu vedno bolj uveljavlja raziskovalna veja, novo znanstveno področje, ki povezuje področji dizajna in antropologije-Design Anthropology, katera se na učinkovit način spoprijema z izzivi in potrebami ter podaja rešitve za nastale situcije.

Branka Urbanija; oblikovalka, kulturna antropologinja, NLP mojstrica, osebnostni in karierni coach ter praktik barvne terapije, vedno znova išče možnosti, v vsaki situaciji vidi izziv, ki posameznika ali skupino pripelje do še boljših, učinkovitejših rešitev, do odličnosti. Njeni projekti in produkti kažejo na to njeno usmeritev, širijo meje doslej znanega. V svojem antropološkem projektu, diplomskem delu se kot prva v našem prostoru loteva znanstvenega področja antropologije čutil.

Področja delovanja:
učinkovita oprema interiera; takšna, ki podpira uporabnika v njegovih namerah in odločitvah http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenski-magazin/174313932 (na 15.55 minuti posnetka) ter drugi okoljski projekti, kot npr. Projekt ureditve slovenske obale od Debelega rtiča do Izole 2014 (povezava tukaj)
-izvajanje učnih in mentorskih programov odkrivanja in spodbujanja kreativnih in drugih potencialov v človeku (povezava tukaj)
-v okolju iskati vire za trajnostni razvoj ter ekološko zadovoljitev potreb sodobnega človeka-kot odgovor na izzive sodobnega časa so nastali produkti iz družinske proizvodnje, lastni blagovni znamki, ki sta ekološko in trajnostno naravnani, Miznica pa se poleg vsega navezuje tudi na kulturne vrednote in tradicijo:
DiViPanel  (povezava tukaj) in
Miznica https://www.youtube.com/watch?v=zsyGizTkSIA
ozaveščanje, da je zdravje povezano z učinkovitim oblikovanjem, saj okolje oblikuje človeka, vpliva na njegovo počutje in zdravje tako materialno oziroma snovno kot tudi kulturno in duhovno.
https://www.youtube.com/watch?v=vF2–xKhzT8&feature=g-crec-u
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro-prispevki/174299443
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro-prispevki/174316681
http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-1-del/ava2.174326904/ (na 45.25 minuti posnetka)

Prek projektov vpeta v socialno življenje ter širši kulturni prostor:
-Predsednica društva za karierni in osebnostni razvoj; TRANSFORMA COACHING TEAM (povezava tukaj)
-članica društvev; SNLP, EKOSEM, Planet Zemlja,
-sodelavka; Glotta Nova-center za nova znanja, Misteriji, Terme Dobrna, Beli obroč


KONTAKT:

Branka Urbanija
In dekor – oblikovanje
Blatnica 14
1236 Trzin
Tel.: +386 31 762 345
E-mail: branka@indekor.info
www.indekor.info