Blaž Rupar

Po končani osnovni in srednji šoli v Škofji Loki se Blaž Rupar leta 1993 vpiše na Strojno fakulteto v Ljubljani smer energetika in procesno strojništvo. Študij zaključi leta 1997 z diplomskim delom Merilna dinamika temperaturnih zaznaval pod mentorstvom prof. Bajsića, kar mu omogoči zaposlitev v oddelku LTH, ki se ukvarja z razvojem prototipnih rešitev v hladilstvu. V naslednjem letu se vpiše na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani. Po uvodnem letu se vključi v seminar Arhitekture mesta, kjer si izoblikuje pogled na arhitekturo, urbanizem in oblikovanje. Med samim študijem deluje tudi v praksi kot tehnični sodelavec Katedre za urbanizem in demostrator v seminarju AM. Poleg tega se aktivno vključi v projektantsko podjetje A.biro, ki ga vodita prof. Miloš Florijančič in dr. Matej Blenkuš. Tu sodeluje pri mnogih projektih, med katerimi so najodmevnejši stanovanjska hiša v Čezsoči, stanovanjski blok Dunajski vogal in zazidava Mladinska knjiga. Študij arhitekture zaključi leta 2006 z odlično ocenjeno diplomsko nalogo Zazidava enodružinskih hiš po sodobnih načelih, prav tako pod mentorstvom prof. Koželja. Temo diplome nadgradi v knjigi Oblikovanje raznolike zazidave – sistemski pristop, ki izzide leta 2007. Uspešno izveden natečaj za stanovanjsko zazidavo v Škofji Loki, ga tudi v poslovnem smislu poveže s Koželjem.