Andrej Drapal, partner agencije Pristop

Projekt vzpostavljanja in upravljanja tržne znamke Slovenije bo predstavil Andrej Drapal, partner agencije Pristop, ki je specializiran za svetovanje različnim mednarodnim in domačim organizacijam in vladnim institucijam. Njegovo delo zajema znanja s področja upravljanja blagovnih znamk, korporativnih odnosov z javnostmi, tematskega menedžmenta, kriznega komuniciranja, vladnih odnosov in komuniciranja z odločevalci.

Vzpostavitev in upravljanje tržne znamke Slovenija

Pristop je vodilno slovensko komunikacijsko in svetovalno podjetje, ki že več kot petnajst let svetuje najpomembnejšim lokalnim in globalnim podjetjem, vladnim, nevladnim in mednarodnim organizacijam. Pristop pomaga organizacijam snovati, načrtovati, izvajati in vrednotiti komunikacijske strategije ter programe na vseh področjih upravljanja odnosov z javnostmi, blagovnih znamk, oglaševanja, novih medijev, poslovnega svetovanja … V letošnjem letu je bil Pristop izbran na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo za vzpostavitev in upravljanje tržne znamke Slovenije.

Močna tržna znamka je najmočnejše tržno orodje sodobnih držav, ki se soočajo z vse večjo konkurenco. Moč tržne znamke države temelji na njeni identiteti in motivaciji državljanov, ki znamko izvajajo. Močne tržne znamke so tiste, ki so dobro sprejete med njenimi uporabniki, v primeru tržnih znamk držav –
dobro sprejete med obiskovalci, turisti, investitorji, globalnimi uporabniki medijev, …. Vzpostavljanje in upravljanje tržne znamke Slovenija ne rešuje vprašanj promocije Slovenije, pač pa se soočamo z vprašanji, kaj narediti, da bo Slovenija sporočala jasno, razlikovalno, usklajeno sporočilo, ki bo tudi zagotavljalo, da bo obljuba sporočila izkustveno tudi izpolnjena.

Soglasje o tržni znamki države, o njeni identiteti in poistovetenju z njo, predstavlja prvi dejavnik uspeha moči znamke. Brez poistovetenja je ne moremo vsak dan znova podoživljati in s tem dograjevati. Znamka namreč ni mrtva dobrina, ki bi jo preprosto vzeli s police, ampak živ organizem, katerega uspeh je odvisen od tega, koliko energije, idej, izumov ali zgolj želja bodo vanjo dnevno vnašali njeni lastniki: Slovenci, slovenske gospodarske organizacije, civilna združenja, … vsi, ki tvorimo Slovenijo.