Ana Merklin

Perspektivni – arhitektura

Ana Merklin je v magistrskem delu na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani obravnavala prostor in izbrane primere arhitekture predmestja Radovljice, Predtrga. S kar največjo občutljivostjo, zavzetostjo in doslednostjo je odkrivala značilnosti prostora, ki so se plastile skozi stoletja in skladno gradile njegovo identiteto. Na tej osnovi je oblikovala jasna načela za prihodnje posege v prostor in arhitekturo, jih nato nadgradila ter poetično ilustrirala s projektnimi predlogi za prenove in novogradnje na značilnih lokacijah Predtrga. Radovljici je tako podarila vizijo skladnega razvoja spregledanega obrobja mesta ter pokazala, da se humana in dostojna prihodnost lahko gradi tudi z drobnimi koraki.

Predlagatelj: doc. Mitja Zorc, u. d. i. a., arhitekt in pedagog na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani