Aleksander Ostan
Atelje Ostan Pavlin, Sloveniija

Aleksander Saša Ostan, univ. dipl. inž. arh. (vabljeni predavatelj iz prakse) je arhitekt, urbanist, publicist; član ZAPS/DAL/DUPPS/DAP, Urbosveta, Odprtega kroga in društva Sestava. Z Natašo Pavlin vodi Atelje Ostan Pavlin (širša kultura bivanja/projektiranje/načrtovanje), vodi pa tudi strokovne delavnice, predava na konferencah/fakultetah, žirira, je gostujoči kritik, koncipira/oblikuje razstave, raziskuje geomantijo, fotografira in riše (vse doma in v tujini). Je avtor številnih razprav in člankov v različnih strokovnih publikacijah ter prejemnik strokovnih nagrad za realizacije/projekte v arhitekturi/urbanizmu: Zlati svinčnik 2005/2008/2011; Maks Fabiani 2010/2014, nominacija ECTP 2010, nagrade na natečajih, fotografija leta 2004 (3.mesto); ter z Odprtim krogom/Sestavo: Bienale Benetke 2008, Zlato gnezdo 2009; različna svetovna priznanja za hostel Celico.​