Avtorji projekta so bili postavljeni pred izziv, kako ohraniti bistveno odliko mansardnega prostora s prostornim in odprtim volumnom ter hkrati vanj umestiti vse za življenje običajne funkcije stanovanja. S centralno postavljenim kubičnim volumnom, ki je lapidarno postavljen v prostor, so razmejili posamezne funkcije prostora ter hkrati omogočili krožno gibanje po stanovanju in s tem zagotovili fleksibilnost pri uporabi ambienta.

Projekt pomeni za naš prostor prijetno novost, je konceptualno čist, omogoča prilagoditve in ni stilsko določen.

Interier leta –
zasebni interier

Avtorji
kombinat.

Leto izvedbe
2019

Lokacija
Ljubljana

Površina
90 m2

Foto
Janez Marolt