Podjetje PILON nudi informacijsko podporo arhitektom pri načrtovanju in povezovanju z drugimi inžinerskimi strokami, kar je danes prepoznano pod kratico BIM. Rešitve, ki jih tržimo v Sloveniji omogočajo hitrejše načrtovanje in možnost odprave večine napak v dokumentaciji. Vključena je tudi možnost optimizacije energijskih potreb in ogljičnega odtisa arhitekturnega projekta že v idejni fazi, ko je to najbolj pomebno in smiselno. Naše izkušnje nam omogočajo analizo, pripravo rešitve in izobraževanje za področja arhitekturnega načrtovanja in prehoda na uporabo BIM procesa, izdelave različnih simulacij, priprave popisov in predstavitev. Edinstvene možnosti omogočajo boljše možnosti za pridobitev novih projektov in manj težav pri njihovi realizaciji.

BIM programsko orodje ARCHICAD® vse to omogoča že več kot 30 let in postavlja standarde na področju arhitekturnega načrtovanja. Vključuje slovensko predlogo in za energetski in preračun ogljičnega odtisa, knjižnico materialov po PURESU. Program ne omejuje vaše ustvarjalnosti, pri tem pa omogoča največjo možno produktivnost pri izdelavi dokumentacije. Močno zavedanje potreb po trajnostni gradnji je vodilo do integracije orodja Energy Evaluation za oceno energijske potrebe zgradbe v program ARCHICAD. Možnost izdelave raznovrstnih interaktivnih predstavitev za komunikacijo z investitorjem ali izvajalci na gradbišču je ključna za razumevanje projekta in pridobitev naročila. Te in mnogo drugih funkcionalnosti programa ARCHICAD so prepoznali tudi uporabniki, ki so ga že osmo leto zapored izbrali kot najboljši BIM program za arhitekturno načrtovanje. Večkrat nagrajeni biroji kot so BIG- Bjarke Ingels Group, Orcutt | Winslow, Fernandes Arquitetos, 3LHD in slovenski kot so Elea iC, Superform, Scapelab, Sono, Plan B, Styria, Enota in mnogi drugi so to že prepoznali.

Z uporabo naprednih BIM rešitev za arhitekturno načrtovanje lahko arhitekti več časa posvetijo sami arhitekturi in manj časa pripravi dokumentacije, projekti bodo zaradi 2D in 3D kontrole imeli manj napak in bodo bolj usklajeni z drugimi strokami, ki sodelujejo pri načrtovanju. Posledično bo celoten projekt imel manj napak, ki se običajno odkrijejo šele na gradbišču. Vsaka sprememba se vnese samo enkrat, ker se ta samodejno upošteva na celotni dokumentaciji. Uporaba BIM programa ARCHICAD omogoča arhitektom izdelavo boljšega projekta v krajšem času z manjšo ekipo.

Z razpisi, ki zahtevajo uporabo BIM procesa se povečuje tudi interes za prehod na naprednejše rešitve pri arhitekturnem načrtovanju. Opažamo, da smo sredi menjave generičnih 2D orodij, ki so se začela množično uporabljati s prihodom osebnih računalnikov še v prejšnem stoletju, z bolj namenskimi rešitvami prilagojenimi stroki. Pri arhitekturnem načrtovanju je pomebna uporaba knjižnic inteligentnih parametričnih objektov in uporaba informacij, ki jih ti objekti nosijo s seboj (npr. ali je neka stena nosilna ali ni, ali je del zunanjega ovoja stavbe ali predelna, itd). Prav tako današnja orodja za načrtovanje omogočajo izdelavo različnih simulacij za izdelavo bolj kvalitetnega projekta in izdelavo različnih popisov.

Referenčni projekti so: Future Park, Bond Bryan Architects; Center za ravnanje z odpadki Amager Bakke / Copenhill skupine BIG-BJARKE INGELS in v Sloveniji Typhoon Vision / Superform; IKEA BTC / Elea IC, Kristalna palača / Biro S

https://bondbryan.co.uk/architects/news
https://news.bondbryan.com
https://big.dk/#projects-arc
http://www.superform.si/project/typhoon-vision/
http://www.atelje-s.si/sl/kristalna-palaca

 

PILON AEC d.o.o.
Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: 00386 590 3 0590
E-mail: info@pilon.si
www.pilon.si