PILON AEC

Podjetje PILON AEC nudi informacijsko podporo pri arhitekturnem načrtovanju in povezavi z drugimi inžinerskimi strokami, kar je danes prepoznano pod kratico BIM. Rešitve, ki jih tržimo v Sloveniji omogočajo hitrejše projektiranje, zmanjševanje ali odpravo napak v dokumentaciji, opremljanje objektov z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih potrebujejo projektanti ostalih strok in naročnik. Naše izkušnje nam omogočajo analizo, pripravo rešitve in izobraževanje za področja arhitekturnega projektiranja, prehod na uporabo BIM procesa, inženirske simulacije, pripravo popisov in vizualizacij. Edinstvene predstavitvene možnosti omogočajo lažjo pridobitev novih projektov in manj težav pri njihovi realizaciji.

Slike
Slika 1: Grand Park Hotel Rovinj / 3LHD
Slika 2: Riyadh residence, / Atelje S
Slika 3: Kataloghytta Sno / Norgeshus
Slika 4: Typhoon Vision/ Superform
Slika 5: University Library Freiburg, Germany DEGELO ARCHITEKTEN

Referenčni projekti:
 Future Park, Bond Bryan Architects; Center za ravnanje z odpadki Amager Bakke / Copenhill skupine BIG-BJARKE INGELS in v Sloveniji Typhoon Vision / Superform; IKEA BTC / Elea IC, Kristalna palača / Biro S

https://bondbryan.co.uk/architects/news
https://news.bondbryan.com
https://big.dk/#projects-arc
http://www.superform.si/project/typhoon-vision/
http://www.atelje-s.si/sl/kristalna-palaca

Katere probleme nagovarja/rešuje:
Z uporabo naprednih BIM rešitev za arhitekturno načrtovanje bodo arhitekti lahko več časa posvetili sami arhitekturi in manj časa pripravi dokumentacije, projekti bodo zaradi 2D in 3D kontrole bolj usklajeni z drugimi strokami, ki sodelujejo pri načrtovanju in bo posledično projekt imel manj napak, ki se običajno odkrijejo na gradbišču. Vsaka sprememba se vnese samo enkrat, ker se ta odrazi na celotni dokumentaciji vključno s popisi.

Zakaj menite, da morajo biti arhitekti s tem seznanjeni?
Uporaba programa ARCHICAD omogoča arhitektom izdelavo boljšega projekta v krajšem času z manjšo ekipo. Use of ARCHICAD for design allows architects to create a better project in a shorter time with a smaller team

Kakšni so dosedanji odzivi pri strankah?
Z razpisi, ki zahtevajo uporabo BIM procesa se povečuje tudi interes za prehod na naprednejše rešitve pri arhitekturnem načrtovanju. Opažamo, da smo sredi menjave generičnih 2D orodij, ki so se začela množično uporabljati s prihodom osebnih računalnikov še v prejšnem stoletju, z bolj namenskimi rešitvami prilagojenimi stroki. Pri arhitekturnem načrtovanju je pomebna uporaba knjižnic inteligentnih parametričnih objektov in uporaba informacij, ki jih ti objekti nosijo s seboj (npr. ali je neka stena nosilna ali ni, ali je del zunanjega ovoja stavbe ali predelna, itd). Prav tako današnja orodja za načrtovanje omogočajo izdelavo različnih simulacij za izdelavo bolj kvalitetnega projekta in izdelavo različnih popisov.

Kontakt:

PILON AEC d.o.o.
Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana
Tel: 0590 3 0590
E-mail: info@pilon.si
www.pilon.si