PILON AEC

Nudimo najnaprednješe programske rešitve za področje BIM načrtovanja. Uvajamo nove standarde, ki povezujejo orodje za arhitekturno načrtovanje z drugimi inžinerskimi strokami in za optimizacijo energijskih potreb projekta že v njegovi idejni fazi. Naše izkušnje nam omogočajo analizo, pripravo rešitve in izobraževanja za področja arhitekturnega načrtovanja, inženirskih simulacij, priprave projektanskih popisov in izdelave vizualizacij. Program ARCHICAD je že sedmo leto zapored prepoznan kot najboljše BIM orodje za arhitekturno načrtovanje.

Referenčni projekti:
Več kot 500 zadovoljnih strank med katerimi so Elea iC, Enota, Sadar in Vuga, Plan B, Styria, Superform, Sono arhitekti, Spina, Atelje S, Tomori arhitekti, Abiro, ATELIERarhitekti, Marles, Lumar in mnogi drugi.

Predstavitev novosti:
Nove verzije BIM programskih rešitev omogočajo več možnosti pri stroškovni optimizaciji projekta, ker je ta bolj usklajen s ostalimi strokami in s tem manj dragih presenečenj na gradbišču. Projekt vsebuje manj napak, ker vsa dokumentacija (vsi pogledi, prerezi, popisi in detajli) izhaja iz virtualnega modela stavbe in je tako vedno usklajena tudi spremembah v zadnjem trenutku. S pomočjo 2D/3D kontrole in orodij za preverjanje usklajenosti projekta z internimi standardi in zakonodajo se projektne napake lahko odkrijejo takoj in ne na gradbišču. Vsa projektna dokumentacija, ki vključuje tudi popise količin, izračune površin, popise in sheme oken in vrat, sončne študije, izračun enegetskih potreb, nastaja kot stranski produkt arhitekturnega načrtovanja.

Katere probleme nagovarja/rešuje:
Arhitektom omogočamo, da lažje in hitreje naredijo boljši projekt in imajo pri tem več časa za svojo stroko na račun manj potrebnega časa za pripravo projektne dokumentacije.

Zakaj menite, da morajo biti arhitekti s tem seznanjeni?
V vseh članicah EU, država največji investitor (šole, bolnice, vrtci, infrastruktura, itd), ki se ji običajno z nekim deležem pridruži tudi EU. Ta je ugotovila na osnovi izkušenj iz držav, ki so že uvedle BIM process pri načrtovanju, da je večja verjetnost, da se projekti realizirajo v roku, kvaliteti in v finančnih okvirih, če se projekt izvede z uporabo BIM procesa. Tako že dve leti sprejema regulativo za to področje, ki jo bodo morale prenesti v svojo zakonodajo vse članice EU. Tako se bo zelo hitro zgodilo, da mnogi biroji, ki ne bodo posodobili svojih procesov, ne bodo mogli več sodelovati na natečajih.

Kakšni so dosedanji odzivi pri strankah?
Zaradi vedno večjega števila zahtev investitorjev po uporabi BIM procesa in podpore projektantom pri prehodu, je interes za naše rešitve presegel vsa pričakovanja.

Kontakt:

PILON AEC d.o.o.Tehnološki park 21,
Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana
Tel: 0590 3 0590
E-mail: info@pilon.si
www.pilon.si

Strokovnjak prisoten na sejmu:
Matjaž Likeb
GSM: 041 348 923
E-mail: matjaz@pilon.si