Zoja in Domen zaključujeta dodiplomski študij Industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Tekom študija sta svoje projekte osnovala na poglobljenih raziskavah uporabnikov in kritičnem pogledu na že obstoječe oblikovalske rešitve. Posebej je potrebno izpostaviti njun projekt za jadrnico First 14 SE, ki je potekal v povezavi med podjetjem Seascape / Beneteau in Oddelkom za Industrijsko in unikatno oblikovanje na UL ALUO v letu 2022. Cilj naloge je bil doseči izboljšanje uporabniške izkušnje za izbrani produkt, torej jadrnice brez kobilice, ki predstavlja vstopno točko za vsakogar, ki si želi postati jadralec. V okviru projekta sta študenta prepoznala probleme obstoječih klasičnih navodil za sestavljanje produkta, osnovala zemljevid uporabniške poti ter razvila ogrodje za ustvarjanje in razvrščanje ustreznih korakov. Rezultat projekta je aplikacija TOVARIŠ, ki omogoča, da imata tako jadralec začetnik kot tudi izkušeni uporabnik popolno podporo pri spoznavanju jadrnice in navtičnega sveta. Poleg poenostavljene, pregledne in prilagodljive oblike navodil aplikacija služi kot orodje za povezovanje podjetja in uporabnika. Rešitev je sistemska, univerzalna in uporabna tudi na drugih področjih. Njun drugi skupni projekt izvira iz že omenjenega in predstavlja oblikovanje semestrske razstave za projekt First 14 SE. V sklopu te naloge sta uspešno povezala okolje predstavitve z nagovorom obiskovalca razstave. Zasnova razstavne postavitve izvira iz kronološkega vrstnega reda uporabe pripomočkov za jadrnico. Postavitev usmerja obiskovalca k spoznavanju jadranja in omogoča vpogled v proces razvoja posameznih rešitev. Skupaj sta sodelovala tudi pri projektu Bauhaus žur – povezovanje študentov ALUO-ja, v okviru skupine študentov O!, ki so jo sestavljali še Hana Klincov, Jure Kralj, Maša Kralj in Črt Štrubelj. Gre za projekt, ki je bil osnovan na prepoznavanju problematike odtujenosti študentov v pokoronskem času. Skupina je v projekt vpeljala logiko oblikovalskega procesa in pokazala tako organizacijske kot vodstvene sposobnosti. Za projekt so v študijskem letu 2022/2023 prijeli priznanje UL ALUO.

Zoja je tudi uspešno sodelovala pri projektu z naslovom V nedokončani zgodbi pod mentorstvom prof. mag. Tamare Trček Pečak in prof. dr. Deje Muck, ki je bil pridruženi projekt mednarodnega raziskovalnega projekta Od blizu, v sklopu katerega je od 22. 12. 2022 do 16. 4. 2023 potekala razstava Od blizu: Ohranjanje, varovanje in konzerviranje-restavriranje del moderne in sodobne umetnosti. Skupaj z interdisciplinarno ekipo študentov z drugih članic UL je zasnovala zvočno-tipno vodstvo, ki je temeljijo na vključevanju prav vseh udeležencev. K projektu je prispevala predvsem s poglobljeno analizo vključevanja prilagoditev za osebe z okvaro vida.

Domen je v okviru diplomskega dela sodeloval pri zahtevnem projektu Elektronski Študijski Vmesnik ki ga izvaja center Digitalna UL v povezavi s študenti različnih članic UL. Njegov doprinos k projektu je bil poleg analiziranja, načrtovanja in zagovarjanja uporabniške izkušnje predvsem priprava načrta za zagotavljanje kakovosti izvedbe ter vključitev prilagoditev za boljšo dostopnost. Koordinatorka projekta za ALUO je bila izr. prof. dr. Barbara Predan.

Zaradi njunega profesionalnega pristopa, poglobljenega razumevanja kompleksnih projektov ter njune ambicioznosti ju z veseljem predlagam za naziv perspektivni 2023.

Perspektivni – industrijsko oblikovanje

Predlagatelj
prof. Jure Miklavc, univ. dipl. ind. oblikovalec, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje