Pia, Luka in Žan so trenutno absolventi podiplomskega študija Industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Tekom študija so tvorno in ambiciozno sodelovali pri številnih oblikovalskih raziskovalnih projektih. Izpostavljam projekt Smučanje+, pri katerem gre za povezavo podjetja Elan z oddelkom za Industrijsko in unikatno oblikovanje, UL ALUO. Ta naloga je bila usmerjena v snovanje novih nepozabnih doživetij v širši povezavi s smučanjem. Iskali so sveže, inovativne in premišljene rešitve za udejstvovanje pred, med in po smučanju.
Drugi pomembni projekt, pri katerem sta odlično razvijala svoje ideje tudi Luka in Žan, je bil Oblikovanje rešitev za obolele z multiplo-sklerozo, ki je bil del projekta EUTOPIA, pri katerem se na nivoju EU spodbuja učenje skozi izzive. Projekt se je pod vodstvom izr. prof. Lidije Pritržnik razvijal v interdisciplinarnem okolju, v krogu predstavnic UL, predsednice in članov društva Spoznajmo multiplo-sklerozo, predstavnice farmacevtskega podjetja Roche, koordinatorke in mentorjev projekta UL ALUO, desetih podiplomskih študentov industrijskega oblikovanja iz UL ALUO in šestih študentov drugih fakultet znotraj UL, s področij medicine, kognitivne znanosti, informatike, strojništva, sociologije in arhitekture.
Pia je v timu s Esmo Hajdarpašić uspešno sodelovala tudi pri projektu za portugalsko podjetje BA Galss, ki eden izmed svetovno vodilnih podjetij za embalažo iz stekla. Projekt je potekal v povezavi s profesorico Masayo Ave iz Berlina in Oddelkom za industrijsko in unikatno oblikovanje UL ALUO.
Vsi trije so sodelovali tudi pri projektu FUTR za JUTR v okviru skupine Bulky Bananas, ki jo poleg omenjenih sestavljajo še: Tjaša Mužina, Maruša Dolinar in Simon Izidor Rozman. Koordinatorka projekta za UL ALUO je bila izr. prof. dr. Barbara Predan. Projekt je junija 2021 osvojil tretje mesto na mednarodnem izzivu storitvenega oblikovanja 2021 Student Service Design Challenge in se je tudi predstavil na znamenitem Dutch Design Weeku, kjer so ga izpostavili kot enega najbolj obetavnih konceptov storitvenega oblikovanja.
Njihov najodmevnejši zadnji projekt rešuje problem čiščenja vode na območjih z neustreznim ali pomanjkljivim javnim vodovodom. Statistika odkrije, da približno 20 % Slovencev nima dostopa do javnega vodovoda in tudi tisti, ki ga imajo, pogosto raje uporabljajo vodo iz drugih, naravnih virov. V Sloveniji vlada splošno prepričanje, da je voda čista. Ker pa je večina slovenskega ozemlja kraškega izvora, je težko predvideti tok podtalnice in njeno onesnaženje.
Skupina Pjorkkala je delovala pod mentorstvom Shneel Malik in je svoje rešitve uspešno predstavila na BIO27. Poleg njih sta pri projektu sodelovali še Ema Kapelj in Zala Križ.
Za pilotno območje projekta so izbrali lokacijo v Triglavskem narodnem parku, kjer so izvirske vode v nasprotju z javnim mnenjem precej onesnažene. Filter, ki so ga poimenovali po slovanski boginji dežja Dodoli, predstavlja cenovno dostopno rešitev in je izdelan iz zmesi gline in organskih snovi, ki je žgana tako, da je njena poroznost večja. Filtrirni moduli filtrirajo onesnaževalce v velikosti bakterij, tako da v vodi ostanejo samo zaželene snovi, kot so minerali. Giroidno strukturo, ki pospešuje filtracijo vode s povečanjem razpoložljive površine modula, so ustvarili s 3D-tiskanjem. Z upoštevanjem načel po vzoru Arhimedovega vijaka lahko Dodola pretaka vodo skozi filter tako, da se zanaša na vodni tok, v katerem je nameščena, kar pripomore k avtonomnemu delovanju na odročnih lokacijah, kjer ni elektrike.
Zaradi vseh njihovih dosedanjih aktivnosti in uspehov skupino Pjorkkala z veseljem predlagam za naziv perspektivni 2022.

Perspektivni – industrijsko oblikovanje

Predlagatelj
prof. Jure Miklavc, univ. dipl. ind. oblikovalec, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje

Fotografije
Bor Cvetko, Ema Kapelj, Klemen Ilovar, Urban Cerjak