Tino Duralija, Deja Kofol in Jon Schwarzmann sodijo med tiste izjemne študente, ki izkazujejo izredno visoko stopnjo zavzetosti in raziskovalnega duha, pripravljenost za delo, hkrati pa na podlagi lastnih pobud večkrat presežejo zahteve, zastavljene v okviru raziskovalno-načrtovalskih projektov. Zadnje dokazuje tudi njihova stalna pripravljenost za sprejemanje dodatnih študijskih in obštudijskih obveznosti, predvsem pa njihova izjemna angažiranost pri eksperimentiranju in vztrajnem raziskovanju v polju družbenega in participatornega oblikovanja ter pri njegovem razumevanju.

Njihov projekt z naslovom »Engagencing«: The Design of Self-Governance je nastal v letnem semestru 2020 pod mentorstvom izr. prof. dr. Barbare Predan in prof. Jureta Miklavca. V okviru projekta so študenti raziskovali vlogo oblikovanja v odnosu do demokracije ter novih modelov participatornega oblikovanja in samovladanja. Od tod tudi naslov, sestavljen z besed engagement, agency in doing.

Naslanjajoč se na besedilo Ali je oblikovanju mar? (The Lancaster Care Charter), so študenti aktivno načeli vprašanje vloge oblikovalca prihodnosti. Ta se namreč odmika od modela »oblikovalca kot heroja« in namesto njega ponuja oblikovalca, ki z vzpostavitvijo skrbi do ljudi, stvari in situacij premišljeno in načrtno deluje vključevalno ter procese in produkte oblikovanja ohranja odprte in pregledne. Projekt jasno sporoča, da bodo oblikovalske prakse prihodnosti presegle izolirano izdelovanje izdelkov ter postale pozorne na kontekst, razlike in čas, postale bodo relacijske, ekološke in odzivne. Zato raziskovalno-razstavni projekt v središče postavlja oblikovanje, ki skrbno in aktivno sooblikuje jutri; oblikovanje, ki mu je mar.

Izjemnost projekta je prepoznala tudi mednarodna žirija Londonskega bienala oblikovanja (London Design Biennale), ki je projekt uvrstila na razstavo z naslovom Design in an Age of Crisis v Somerset Housu (1.–27. junij 2021, v času bienala). Razstavo je kurirala in oblikovala vrhunska ekipa, ki jo je vodila direktorica bienala Victoria Broackes, in je bila predstavljena v treh galerijah v srcu Somerset Housa.

Vse našteto v praksi dokazuje, da gre za študente, ki bodo s svojimi aktivnostmi v prihodnosti še močno posegli na razvoj družbenega in participatornega oblikovanja, zato jih z izjemnim veseljem predlagam za naziv perspektivni 2021.

Perspektivni – produktno oblikovanje

Predlagatelj
prof. Jure Miklavc, univ. dipl. ind. oblikovalec, 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, 
Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje

Mentorja
izr. prof. dr. Barbara Predan in prof. Jure Miklavc;
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, 
Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje