Študentke študijskega programa Tehnologije tekstilnega oblikovanja so oblikovale kolekcijo oblačil na temo Odgovorna moda. S poglobljenim študijem trajnostnih praks in izzivov sodobne družbe je na podlagi lastnega doživljanja teme nastala serija različnih konceptov. Ti v svojih kreacijah prepletajo inovativne in unikatne, tehnološko izpopolnjene trajnostne rešitve. Nagovarjajo k uporabi naravnih materialov, pigmentov in barvil, k ponovni uporabi zavrženih oblačil in drugih netekstilnih materialov ter k njihovi revitalizaciji v vedno novih oblikah. Trajnostni principi zajemajo tudi multifunkcionalnost, ohranjanje lokalnih vrednot in oblačilne kulturne dediščine. Individualna doživljanja teme pripovedujejo zgodbe skozi inspiracijske panoje in se razgibano prepletajo v raznolikih kreacijah. Posamezne študentke so tako v duhu individualnega raziskovanja tematike kot tudi timskega dela razvijale kreativni potencial. Predlagano priznanje za perspektivne na področju oblikovanja naj služi kot nagrada za predstavljena dela in kot spodbuda za nadaljevanje kreativne poti.

Perspektivni – modno oblikovanje

Predlagateljici
izr. prof. dr. Sonja Šterman in izr. prof. dr. Andreja Rudolf, Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru