Univerzalni prostori, namenjeni vsem članicam Univerze v Ljubljani, je tema magistrskega dela Tinke Dolinar na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Magistrsko delo torej izpostavlja pomen univerz, kar je še posebej pomembno v času relativiziranja in izkrivljanja resnic ter v poskusih razvrednotenja znanja. Univerze so namreč nastale zaradi potrebe po sistematičnem tvorjenju, urejanju in širjenju znanja ter kot epicentri raziskovalnega dela, izobraževanja in kulture. Na razvoj disciplin in preoblikovanje procesov izobraževanja avtorica odgovori z univerzalnimi univerzitetnimi prostori na območju nekdanje tovarne Ilirija v Ljubljani. Z izbiro lokacije naslovi vprašanje, kam naj se Univerza v Ljubljani umešča in širi ter ponudi jasen odgovor: v mestu, vendarle! Še več, zavzame stališče do obstoječih grajenih struktur mesta, jih vključi v nov univerzitetni kompleks ter hkrati s precizno zasnovanimi novimi posegi v prostor ne zakrije njihove identitete. Na ta način ustvarja priložnosti za nesluteni razvoj vsebin družbeno-kritične skupnosti učiteljev in študentov v izčiščenem in odprtem za splošno (univerzalno) blaginjo ter dobrobit mesta ustvarjenem prostoru.

Perspektivni – arhitektura

Predlagateljici
doc. Vlatka Ljubanović, univ. dipl. inž. arh., in asist. Mina Hiršman, mag. inž. arh., Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Prostori univerz(e)alnosti
Idejna zasnova dolgoročno prilagodljivega univerzitetnega prostora na primeru revitalizacije tovarne Ilirija na Viču

Mentor
prof. dr. Matej Blenkuš

Somentor
asist. Primož Žitnik