Tiha hiša.
Odkrivanje pozabljene tišine bivanja na primeru zapuščene dedkove rojstne hiše v Zavracah, Črna gora. Idejna zasnova hiše kot inštrument izkustva elementarnega bivanja.
Tiha hiša, magistrsko delo Petre Čoko na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, je zelo osebno potovanje v višave črnogorskih planin, med ostanke arhaičnih skupnosti in njihovega arhitekturnega izročila. Še bolj pa v globine spominov, ki so vtisnjeni v kamnitih zidovih in od dima počrnjenih deskah zapuščene družinske hiše. Projekt, ki z nekaj odmerjenimi potezami v izpraznjenem volumnu stare hiše vzpostavi novo zavetje, je zgoščen razmislek o prvinskih elementih arhitekture in poslanstvu arhitekture kot posredniku med človekom in svetom. Je poizkus, da bi prek iskrenosti gradnje našli pot do bivanjske tišine. Navda nas z upanjem, da lahko ohranimo dostojanstvo bivanja tudi v hrupu vsakdana.

Perspektivni – arhitektura

Predlagatelj
doc. Mitja Zorc, u. d. i. a., arhitekt in pedagog na Fakulteti za arhitekturo, Univerza v Ljubljani