Neža Simčič je mlada in perspektivna modna oblikovalka, ki je 2021. leta pod mentorstvom doc. Petje Zorec diplomirala na NTF, Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje s kolekcijo oblačil Roza, v kateri je razvijala trajnostna oblačila na osnovi svojih spominov iz otroštva, življenja na meji med slovensko in italijansko Gorico, doživljanja oblačilne kulture pri nas in čez mejo, s poudarkom na raziskovanju ročnih del. Pri interpretaciji tekstilnih in oblačilnih elementov, v kateri prepleta preteklost s sodobnostjo s poudarkom na recikliranju in upcikliranju ter drugih trajnostnih principih, je izjemno subtilna. Rezultat so vedno sodobna oblačila z močno osebno noto.
Neža Simčič bo študij nadaljevala na Aaalto University School of Arts, Design and Architecture v Helsinkih, kjer bo svoje znanje oblikovanja gotovo še uspešno nadgradila. Foto: Lovro Lukič

Perspektivni – modno oblikovanje

Predlagatelj
red. prof. Almira Sadar, u. d. i. a., Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, NTF, Univerza v Ljubljani