Študenti 2. letnika Fakultete za dizajn, smer Notranja oprema, so v minulem akademskem letu 2022/23 izdelali konceptualno zasnovo ureditve zavržene zelene površine v Ljubljani.  Predlagana skupina je konceptualno zasnovala rekreativno, parkovno površino na območju  Kardeljeve ploščadi za Bežigradom, ki je umeščena med številnimi fakultetami in študentskimi domovi. Po izčrpni analizi in anketi so izdelali idejni koncept preureditve parka, tako za številne študente kot tudi sokrajane. Naloga, poimenovana »Kardeljeva«, vsebuje vse elemente urbanega, rekreativnega parka in s tem dodaja kvalitetno, zeleno mestno površino. Parkovna površina je razdeljena na različne rekreacijske površine, različna športna igrišča, tekalne steze, plezalne površine, meditacijske in bralne zelene predele. V idejni zasnovi so umeščeni elementi organskih, mehkih oblik. Modularno in kreativno oblikovano urbano pohištvo, s sedalnimi površinami, številnimi zelenimi otoki in vodnimi elementi, ki naj bi bili umeščeni v parku, naj bi pripomogli h kvalitetnemu in zdravemu življenju v mestnem jedru.  Načrtovana je tudi manjša restavracija »Kard Bistro«, ki naj bi bila umeščena pod travno, dvignjeno površino v parku. Sodobna, ulična restavracija naj bi bila namenjena zdravi prehrani , druženju ob kulturnih dogodkih in manjših koncertih. Arhitekturni in konstrukcijski elementi objekta so idejno zasnovani s sodobnimi materiali z veliko steklenih površin, saj bodo s takšnim izborom materialov prostori zadostno osvetljeni z dnevno svetlobo. Predlagani avtorji konceptualne naloge urbane zelene površine KARDELJEVA so v študijskem delu izkazali izjemno kreativno, subtilno in analitično znanje, pridobljeno v času študija. Dokazali so, da z odgovornim delom v skupini dosežejo nadpovprečne rezultate. Skupina študentov je tudi v preteklem akademskem letu pod mentorstvom viš. pred. Petre Kocjančič sodelovala pri projektu z naslovom »Krožnost je naša priložnost«. Za oblikovalski izziv, ki ga organizira Eko-šola so prejeli priznanje.

Perspektivni – arhitektura

Predlagatelj
Fakulteta za dizajn 

Mentorici
doc. Inge Kalan Lipar, univ.dipl. ing.arh., viš. pred. Petra Kocjančič dipl. diz.