Monika Kuharič sprejema različne izzive oblikovanja oblačil in modnih dodatkov, tako za študijske projekte kot tudi za različne naročnike in natečaje. Njene kreacije nase opozarjajo z organskimi oblikami iz narave, ki se iz mikro sveta preselijo v makro oblike in silhuete oblačil. V njenih kolekcijah zaznamo iskanje svobode in lahkotnosti.

Eksperimentiranje in iskanje različnih pristopov k raziskovanju oblik, nadgradnja v programih CAD PDS s 3D-prototipiranjem in vizualizacijo oblačil ter sama izdelava oblačil predstavljajo oblikovalkino celostno prehojeno pot, ki kaže tako njen kreativni kot tudi tehnološki potencial. Njen model torbe Blooming je bil izbran v ožji izbor na tekmovanju Design-A-Bag Competition v Hongkongu. Predlagano priznanje za perspektivne oblikovalce naj ustvarjalki služi kot nagrada za predstavljena dela in kot spodbuda za nadaljevanje kreativne poti.

Perspektivni – modno oblikovanje

Predlagateljici in mentorici
izr. prof. dr. Sonja Šterman in izr. prof. dr. Andreja Rudolf, Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru