Maja Križan je izdelala zelo kompleksno nalogo o prenovi parka Univerzale z ohranitvijo obstoječe strukture starih dreves, ki opozarjajo na identiteto tega prostora in kraja. Z razčlenjevanjem strukture vezenja tekstila, ki spominja na staro obrt izdelave značilnih slamnikov v občini Domžale, ter s ponovnim sestavljanjem te strukture ob abstraktnem prenosu v tlak, zelenje in urbano opremo je vzpostavila močan dialog zgodovine s sedanjostjo.

Perspektivni – arhitektura

Predlagatelj in mentor
Viš. pred. Benjamin Hafner, u. d. i. a., Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem