Kristi Komel je študentka 2. letnika magistrskega programa Oblikovanje tekstilij na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojih projektih prepoznava okoljsko problematiko tekstilne industrije in išče svojstvene, eksperimentalne in trajnostne rešitve. Tako je v diplomskem delu pod mentorstvom izr. prof. mag. Katje Burger Kovič in izr. prof. dr. Marije Gorjanc izdelala biorazgradljivo tiskarsko pasto na osnovi hitozana in naravnih pigmentov, ki jo je kasneje uporabila na kuhinjskem tekstilu. Navdih za svoje oblikovalsko delo vedno znova išče v lokalnem okolju, kot pravi, njenih koreninah, saj čuti prevajanje kulturne in osebne dediščine v tekstilne projekte kot ključen del oblikovalskega in umetniškega procesa. Ta se je edinstveno manifestiral s projektom Kocke, predstavljenim na skupinski razstavi Mehke forme novembra 2022 v galeriji DLUL v Ljubljani. Po študijski izmenjavi na Univerzi v Boråsu na Švedskem, kjer se je poglobila v spoznavanje taktilnosti 3D ročnega in strojnega tkanja, se podaja na pot novih, alternativnih, trajnostnih, lokalno proizvedenih tekstilij za dom.

Perspektivni – modno oblikovanje

Predlagateljici
prof. Marija Jenko in izr. prof. mag. Katja Burger Kovič, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, NTF, Univerza v Ljubljani