Katarina Remic je študentka magistrskega študijskega programa Inženirsko oblikovanje izdelkov, smer Oblikovanje tekstilij in oblačil. Tekom študija je zelo uspešno opravila vse kreativne in raziskovalne izzive in z rezultati svojih del na tekmovanjih in projektih sodelovanja z industrijo uspela z vidnimi uvrstitvami. Njena multifunkcionalna torba »Letter of gratitude« se je na tekmovanju Design-a-bag v Hong Kongu uvrstila v finale. Med študentskimi deli oblikovanja oblazinjenega pohištva za znamko Kauch je bil njen model dvoseda Prustach izbran za izdelavo prototipa. Realiziran dvosed je v namene prodajne kolekcije dopolnila s trosedom in foteljem. Preučila je tudi problematiko zavrženih kirurških mask, ki jih je inovativno uporabila kot plast talnih oblog in raziskavo objavila v znanstvenem članku. Na tekmovanju A’design award competition je bila s tem delom tudi nominirana za nagrado. V magistrskem delu je obravnavala problematiko varovalnih oblačil za gozdarje in oblikovala inovativen model varovalnega oblačila. Preučila je zahteve dela sekačev ter predlagala najustreznejšo kombinacijo treh različnih tekstilij zunanje plasti varovalnega oblačila, ki prispevajo k večji varnosti in udobju pri delu sekačev. Notranjo in zunanjo plast modela varovalnega oblačila je ločila v samostojni komponenti, s čimer je – zaradi enostavnejše nege – ustvarila izdelku dodano vrednost. Ob poškodbi ene od plasti oblačila se zdaj lahko zamenja le poškodovana plast izdelka, kar prispeva tudi k trajnosti izdelka. Kreativnost, inovativnost, spretna raba sodobnih orodij za 3D-vizualizacijo izdelkov, tehnična dovršenost, razumevanje trga in plasiranje aktualnih izdelkov na trg, ki odgovarjajo na trajnostne izzive družbe, so ključne lastnosti, zaradi katerih si Katarina Remic zasluži uvrstitev med perspektivne na področju oblikovanja.

Perspektivni – industrijsko oblikovanje

Predlagatelj
izr. prof. dr. Sonja Šterman, Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru